خواردنه‌وه‌ى ئه‌و شتانه‌ى كه‌ ريزه‌يه‌كى زؤر وزه‌يان هه‌يه‌ زيانيكى زؤريان هه‌يه‌ بؤ ته‌ندروستى به‌ تايبه‌تى بؤ مندالى خوار 6 سال و به‌ يه‌مه‌ش توشى نه‌خؤشى دليان ئه‌كات .
وه‌ هه‌روه‌ها بؤ ئافره‌تى دوگبانسش زيانى بؤ كؤربه‌له‌كه‌ى ئه‌گه‌يه‌نئ جونكه‌ ريزه‌يةكى زؤر كافاين ى تيدايه‌ به‌ مه‌ش توشى لة بار جون دةبئ يا كؤربه‌لةكه‌ به‌ ناته‌واى له‌ دايك ئه‌بئ

له كوردساند به‌ زؤرى تايگه‌ر به‌كار ئه‌هين بؤيه‌ بيوسته‌ وريابن له‌به‌كارهينانى وه‌ئه‌و دوكان دارانه‌ى ئه‌ى فرؤشن بيوسته‌ ئه‌و رينمانه‌ى كه‌بيان دراوه‌ جئ به‌جئ ى به‌كه‌ن.

ريبين على


Advertisements