بە راستی کاتی ئەوە هاتووە تۆبە بکەیت،چونکە کە مردیت کهیچ فریات ناکەویت،وەرن با ئیتر نەیەڵین نویژەکانمان بروات

بؤ بينينى فيدؤكه كليك بكه ليره

Advertisements